Etusivu » Päihdeohjelma toimii, kun kaikki tietävät roolinsa

Jaa sivu:

Päihdeohjelma toimii, kun kaikki tietävät roolinsa

– Päihdeohjelman on oltava riittävän selkeä, jotta jokainen toimija, siis työntekijä, esimies, työkaveri ja työsuojeluhenkilöstö tietää roolinsa, todetaan Laakkonen Yhtiöistä Joensuusta viestinä niille yrityksille, joilla ei vielä ole päihdeohjelmaa.

– Päihdeohjelma ei ole ”rakettitiedettä” vaikka päihteistä puhuminen ja niihin puuttuminen onkin yleisesti arka aihe ja jopa tabu. Päihteiden väärinkäyttö on yksi hälytysmerkki muiden joukossa, että kaikki ei ole hyvin.

Laakkonen Yhtiöt käsittää monta eri konsernia ja päihdeohjelma on laadittu koskemaan niitä kaikkia. Tavoitteena on ollut luoda toimintamalli mahdollisten väärinkäytösten tilanteisiin ja ohjeet esimiehille. Samalla muistutetaan kaikkia työntekijöitä työpaikan perussäännöistä.

– Esimiehet, työtoverit ja työsuojeluhenkilöstö ovat avainasemassa päihdeongelman havaitsemisessa. Siihen puuttuminen varhaisessa vaiheessa on koko työyhteisön oikeus ja jokaisen työntekijän velvollisuus. Ennen kaikkea se on yksilön etu hänen terveytensä vuoksi, todetaan yhtiöstä.

Kaikkien tiedettävä

Päihdeohjelman tärkeyttä ja selkeyttä ongelmatilanteisiin sopivana työkaluna korostetaan myös työterveyshuollossa. Lääkärikeskus Resetin vastaava työterveyshoitaja Johanna Mikkonen sanoo:

– On hyvä, että mahdollisissa ongelmatilanteissa askelmerkit ovat mahdollisimman aukottomasti kaikkien tiedossa.

Käytännön tasolla esimerkiksi huumetestien ja puhallutusten periaatteet on Laakkonen Yhtiöissä kirjattu päihdeohjelmaan.  Siinä on kerrottu milloin ja miten päihdetestaukset voidaan tehdä.

Hoitoon ohjataan tai hakeudutaan

– Hoitoonohjauksesta päihdeohjelmassa on selkeä kuvaus. Hoitoonohjaus käynnistyy oman nimetyn työterveyshuollon toimijan kanssa kolmikantapalaverissa. Yhtiöissä jokainen tapaus on yksilöllinen ja hoitoonohjauksen osalta ratkaisee sen tarkoituksenmukaisuus, kerrotaan Laakkonen Yhtiöistä.

Työterveyden näkökulmasta asiaa tarkastelee Johanna Mikkonen Lääkäriasema Resetistä näin:

– Yleensä hoitoonohjaus tulee työyhteisössä eteen silloin, kun päihdeongelma näkyy työpaikalla. Ja silloinhan päihdeongelma on yleensä jo jatkunut vuosikaudet. Toki hoitoonohjaus voi tapahtua työterveydenhuollostakin, jos ongelma havaitaan tai työntekijä itse tuo avun tarpeen esille. Tällöin työnantajataho ei luonnollisestikaan osallistu asiaan.

Oma-aloitteisesti apua hakeva työntekijä ohjataan työterveydestä yleensä oman paikkakunnan päihdepalvelukeskukseen, jota kautta hoito tapahtuu. Hoitoon liitetään yleensä myös esimerkiksi kerran kuukaudessa käynti työterveyshuollossa.

Teollisuus, liikenne, sosiaali- ja hoitotyö

Vastaava työterveyshoitaja Johanna Mikkonen sanoo, että päihdeohjelma on yleisesti käytössä esimerkiksi sosiaali- ja hoitoaloilla, teollisuudessa ja liikenteessä. Näillä ja monilla muillakin aloilla on tullut käytännöksi tehdä ensimmäinen huumetesti työntekijän terveyden alkutarkastuksissa.

Ilman päihdeohjelmaa huumetestejä ei voida työpaikoilla tehdä.

Päihde-epäilyn vuoksi työpaikalla voidaan myös puhalluttaa alkometriin. Positiiviset tulokset tulevat yleensä työterveyshuollon tietoon. Puhallutusten suhteen on olemassa työnantajapuolelta yleisohje, että mikäli työntekijä kieltäytyy siitä, on paikalle kutsuttava kaksi työtoveria tai ainakin työsuojeluvaltuutettu toteamaan mahdollinen päihdetila.

Huumausainetestin tekemisessä pätevät yleensä samat ehdot. Yksityiskohdat näistä on kirjattu päihdeohjelmaan.

Välitetään – ei kytätä

Laakkonen Yhtiöistä todetaan, että tärkeää päihdeohjelmassa on huomioida, että ongelmiin puututaan välittämisen ja huolenpidon kulttuurin kautta, ei kyttäämällä.

– Ohjelma on hyvä suunnitella ja käsitellä yhteistyössä henkilöstön kanssa. On myös tärkeää varmistaa, että ohjelma on koko henkilöstön tiedossa.

Keinot päihdehaittojen ehkäisemiseen voi tiivistää hyvin tähän Työterveyslaitoksen laatimaan muistilistaan, joka löytyy Päihdeohjelmaoppaasta.

Keinoja päihdehaittojen ehkäisemiseen:

  • annetaan tietoa päihteiden vaikutuksesta terveyteen ja turvallisuuteen
  • motivoidaan pysymään raittiina tai alkoholin kohtuukäytössä
  • motivoidaan välttämään muita päihteitä
  • huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta
  • sovitaan työnjaosta ja tehtävistä päihdehaittojen ehkäisyssä
  • päivitetään sovittuja menettelytapoja tarvittaessa
Scroll to Top